Česky English

Aktuality – Články

Odborné články

09. 10. 2018

Společnost ŽÁROHMOTY prezentuje svoje výrobky, jejich vývoj a použití na odborných konferencích, v odborných časopisech, na setkání s partnery, apod. Níže jsou uvedeny vybrané články, týkající se problematiky netvarových žárovzdornin.

Kategorie