Česky English

Kontrola kvality

Jednou z hlavních činností strategického řízení společnosti ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. je zabezpečování zaručené kvality našich výrobků a služeb. Nástroje sloužící k tomuto účelu jsou systém managementu kvality a posuzování shody vlastních výrobků.

Certifikace managementu kvality

Od samotného vzniku společnosti, v roce 2000, vytvářelo vedení společnosti trvale udržitelný systém řízení kvality, jehož úroveň by dosahovala shody s příslušnou normou a byla umožněna jeho certifikace. Tato snaha úspěšně vyústila, v roce 2002, získáním certifikátu managementu kvality pro vývoj a výrobu netvarových žárovzdorných materiálů dle ČSN EN ISO 9001.

Úroveň zavedeného managementu kvality a jeho shoda s příslušnou normou je pravidelně posuzována certifikačním orgánem Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. prostřednictvím pravidelných recertifikací.

Nedílnou součástí systému kvality je interní testování vstupních surovin, kontrolování jakosti hotových výrobků a výzkum zaměřený na vývoj nových nebo inovaci stávajících materiálů. Společnost ŽÁROHMOTY spol. s r.o. je vybavena vlastní zkušební laboratoří s moderní laboratorní technikou, díky které provádí rychle a kvalitně zkoušky v souladu se současnými zkušebními normami řady ČSN EN 1927. Laboratorní přístroje jsou pravidelně kalibrovány certifikační organizací TZÚS Praha, s.p.

Certifikace výrobků

Všechny výrobky společnosti ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. prochází povinným procesem posuzování shody dle zákona č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a příslušného nařízení vlády, kterým se stanovují technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Autorizovanou osobou vykonávající dohled nad řádným fungováním požadovaného systému řízení výroby a dodržováním požadovaných vlastností konkrétních výrobků je TZÚS Praha, s.p.

Certifikáty jednotlivých výrobků jsou ke stažení na stránkách konkrétních produktů.

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies (více informací).

Tento souhlas po Vás vyžaduje Evropská unie.

Nesouhlasím Souhlasím