Žárohmoty
Žárohmoty
Žárohmoty
Žárohmoty
Česky English

Výrobce netvarových žárovzdorných materiálů

Společnost ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. je významným výrobcem netvarových žárovzdorných materiálů v České republice. Svou činnost společnost zahájila v roce 2000 navázáním na dlouholetou tradici výroby žárovzdorných materiálů v Západočeských keramických závodech, n.p. a společnosti Keramika Horní Bříza, a.s.

Společnost ŽÁROHMOTY, spol. s r. o. nabízí svým zákazníkům široký sortiment výrobků, určených pro montáže a opravy žárovzdorných vyzdívek tepelných a pecních agregátů. Výrobky jsou určeny pro všechna průmyslová odvětví, ve kterých probíhají technologické procesy a pochody za vysokých teplot.

Společnost se soustavně věnuje inovaci svého sortimentu netvarových žárovzdornin a žárobetonových prefabrikátů, a to dle potřeb a požadavků zákazníků. Současně doplňuje prodejní sortiment o další komodity, které jsou úzce spojeny s komplexními dodávkami pro žárovzdorné vyzdívky průmyslových pecí a tepelných zařízení.

ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. je členem Silikátové společnosti ČR a zakládajícím členem Asociace českých a slovenských výrobců žáromateriálů (AČSVŽ), která je součástí Evropské federace výrobců žáromateriálů (PRE).

Výroba

Výroba netvarových žárovzdorných materiálů probíhá ve dvou provozech, a to v bývalých továrnách Platinon a Bratři Mráčkové. Provoz I je uzpůsoben pro výrobu suchých dusacích hmot, žárovzdorných malt, plastických hmot a části výmazových hmot. V provoze II probíhá výroba žárobetonových směsí, tmelů a výmazových hmot. Součástí provozní haly je také výrobní dílna žárobetonových tvarovek včetně pece na jejich sušení a výpal.

Pro přípravu vstupních surovin jsou používány čelisťové drtiče a kolové mlýny, pro samotnou výrobu netvarových žárovzdornin kolové, intenzivní a šnekové mísiče. Všechna zařízení jsou pospojována do výrobních linek pomocí dopravních cest a třídících uzlů. Přesnost navažování jednotlivých komponent je řízena a kontrolována tenzometrickými dávkovacími vahami.

Hotové výrobky jsou baleny do speciálních pytlů a velkoobjemových vaků pomocí šnekových a pneumatických baliček a následně ukládány na palety. Do železničních vagonů nebo nákladních automobilů jsou nakládány volně ložené materiály speciálním kolovým nakladačem s kalibrovaným vážícím systémem.

Výroba
Výroba