Česky English

Ocelářský průmysl

2018

Prefabrikát EOP licího žlabu z materiálu s velmi nízkým obsahem cementu.

prefabrikáty, žárobeton, EOP, licí žlab

2017

Prefabrikát usazovacího bloku licí pánve z materiálu s nízkým obsahem cementu.

prefabrikáty, žárobeton, usazovací blok

Prefabrikát výtokové tvarovky z materiálu s nízkým obsahem cementu.

prefabrikáty, žárobetony, výtokové tvarovky

Vyzdívka dna z materiálu s nízkým obsahem cementu.

prefabrikáty, žárobetony, výtokové tvarovky

2014

Prefabrikát víka ohřevu pánví z běžného (RCC) žárobetonu.

prefabrikáty, žárobeton, dno

Víko pánve z materiálu s nízkým obsahem cementu.

prefabrikáty, žárobetony, výko pánve

Vyzdívka licí pánve z kyselé dusací hmoty.

prefabrikáty, žárobetony, výzdívka pánve