Česky English

Energetika a spalovny

2019

Prefabrikáty kotle na spalování biomasy z materiálu s nízkým obsahem cementu.

prefabrikáty, žárobeton, energetika, kotle, spalovny, biomasa

Prefabrikáty pro kotle.

prefabrikáty, žárobeton, energetika, kotle, spalovny

2018

Komora spalovací pece z materiálu s nízkým obsahem cementu.

prefabrikáty, žárobeton, energetika, kotle, spalovny

Betonáž komory spalovací pece z materiálu s nízkým obsahem cementu.

prefabrikáty, žárobeton, energetika, kotle, spalovny, betonáž

2017

Nístěj kremační pece z chemicky vázaného materiálu.

prefabrikáty, žárobeton, energetika, spalovny, kremační pec

Prefabrikáty nístěje kremační pece z chemicky vázaného materiálu.

prefabrikáty, žárobeton, energetika, spalovny, kremační pec, nístěj kremační pece

2016

Prefabrikáty dvojité klenby z materiálu s nízkým obsahem cementu.

prefabrikáty, žárobeton, energetika, spalovny, klenba

Prefabrikát mufle z materiálu s velmi nízkým obsahem cementu.

prefabrikáty, žárobeton, energetika, spalovny, mufle

Pec na pizzu z prefabrikátů z běžného (RCC) žárobetonu.

prefabrikáty, žárobeton, energetika, pečení, pizza

2014

Torkretování stěny kotle z běžného (RCC) žárobetonu.

prefabrikáty, žárobeton, energetika, spalovny, korkretace